Miljömålsuppföljningav klorofyll och syre i länets kustvatten

Flertalet av mätpunkter i länet uppfyller miljömålen för klorofyll och syre. För klorofyll är det dock 5 recipienter av 23 som ej uppfyllt målet. Fyra av dessa recipienter är belägna i Sundsvallsbuktens kustvatten och en i Nedre Ångermanälvens kustvatten. För syre är det 5 av 285 recipienter som ej uppfyllt miljömålet. En recipient är belägen i Sundsvallsbuktens kustvatten och fyra i Nedre Ångermanälvens kustvatten. Åtgärder behöver således vidtas för att miljömålen ska uppnås i hela länets kustvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__8&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss