Unga missbrukare omedelbart omhändertagna 1999 och 2000 - en uppföljning

Länsstyrelsen har enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen tillsyn över socialtjänsten i länet. Länsstyrelsen ska följa tillämpningen av socialtjänstlagen samt tillse att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Länsstyrelsen redovisar i denna rapport en uppföljning av de unga missbrukare som åren 1999 och 2000 omhändertogs enligt 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM. I undersökningen redovisas vilka insatser den unge beviljats när socialnämnden inte ansökt om tvångsvård och hur LVM-vården utformats för dem som erhållit sådan. Ett syfte med undersökningen är att ta reda på hur det gått för de unga missbrukare som var föremål för tvångsvård.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__9&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss