Länsstyrelsen, Västernorrlands avsiktsförklaring vad gäller trafiksäkerhet

Länsstyrelsen arbetar såväl i sin myndighet som i sin roll med länsutveckling med en rad frågor som i större eller mindre grad berör trafiksäkerhetsaspekter. Förutom att vi vill säkra de egna transporterna vill vi nu under kommande år i högre utsträckning än tidigare fokusera på trafiksäkerhetsaspekterna i vårt arbete i länet. Vi gör det för att antalet dödolyckor och svårt skadade i länet alltjämt är på en hög nivå och 2003 till och med ökat i länet (jfr bilagor). Samtidigt blir detta ett bidrag till den nationella samlingen för trafiksäkerhet, det vill säga ett led i arbetet med 0-visionen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__6&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss