Riktlinjer för bränning i skog och mark

I takt med en ökande miljömedvetenhet inom skogsbruket under 1990-talet har hygges- och naturvårdsbränningar blivit allt mer intressanta för såväl skogsbolag och privata skogsägare som naturvårdande myndigheter. Hyggesbränning utförs primärt som markeredning i syfte att underlätta återbeskogning efteravverkning. Med naturvårdsbränning menas normalt antingen anläggande av markbrand i stående skog alternativt i restbestånd vilka efter avverkning håller mellan 20 - 50 procent av ursprungligt virkesförråd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__8&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss