Origos samtalsstöd för ungdomar som växer upp i en hederskontext - En utvärdering

Origo är ett myndighetsgemensamt regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, som ger stöd till yrkesverksamma, samt råd och stöd till barn och unga mellan 13–26 år som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen har initierat en utvärdering av Origos råd- och stödverksamhet under åren 2019–2023. Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur råd- och stödsamtalen för ungdomarna har fungerar utifrån de ungas egna upplevelse. Läs hela utvärderingen i denna rapport.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=522&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss