Ett jämställt Stockholms län - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2024–2027

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik och för Stockholms län är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Den här strategin för jämställdhetsintegrering adresserar de viktigaste jämställdhetsfrågorna för just Stockholms län, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska delmålen under perioden 2024–2027. Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet med jämställdhetsintegrering och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer. Den anger mål och riktning för arbetet och är strategiskt vägledande för länets statliga myndigheter och kommuner, samt civilsamhällets organisationer och näringslivet.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=442&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss