Vattenvårdsplan för hästgårdar. Exempel: vattenvårdsplan för "Hästens ridklubb".

En vattenvårdplan på gårdsnivå tar ett helhetsgrepp på flödet av fosfor inom en enskild gård. Syftet är att minska fosforbelastningen på bäckar, åar och sjöar. Vattenvårdsplanen identifierar och beskriver var det finns stor risk för läckage av näring. Det här är ett exempel på hur en färdig vattenvårdsplan kan se ut, med förslag på åtgärder.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Stöd inom lantbruk och landsbygd
  • Vatten
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=328&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss