Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Småsvalting i Stockholm län 2023

Småsvalting (Alisma wahlenbergii) är endemisk för östersjöregionen och är den enda kärlväxt i Sverige som utpekas som prioriterad i EU:s art- och habitatdirektiv. Under 2023 genomfördes en kartering av kända växtplatser för småsvalting i Stockholms län i syfte att ge underlag för rapportering av artens nationella bevarandestatus. Motsvarande kartering gjordes senast år 2018.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=411&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss