På tal om statistik och mänskliga rättigheter

Syftet med rapporten är att synliggöra MR-läget avseende ett urval av rättigheter i relation till FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (CESCR). Rapporten kan användas som stöd i: • dialog och utvecklingsarbete på nationell nivå • det externa arbetet gentemot myndigheter och andra aktörer • att integrera kunskap om levnadsförhållanden i länsstyrelsernas övriga verksamheter Den nationella lägesbilden kompletterar de regionala lägesbilderna som tas fram inom ramen för samordnings- och utvecklingsuppdraget.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=416&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss