Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Medborgarundersökning i Stockholms län 2023

Länsstyrelsen Stockholm har genomfört medborgarundersökningar vartannat år sedan 2011. Undersökningen är en del i hur Länsstyrelsen tolkar sin uppgift som den är formulerad i 2§ länsstyrelseinstruktionen: att myndigheten ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet. Undersökningen täcker in ett stort antal områden. I denna rapport presenteras ett urval av resultaten från 2023 års undersökning, inklusive hur utvecklingen sett ut sedan den första mätningen 2011. I tre avsnitt redovisas länsinvånarnas uppfattningar om ekonomi, trygghet samt befolkning och bostäder. Övergripande kan det konstateras en tydlig nedgång i hur länsinvånarna ser på sin privatekonomi. Andelen som är nöjda eller som bedömer att den utvecklats positivt minskar kraftigt jämfört 2021.

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss