Länsstyrelsen Stockholms verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplanen är Länsstyrelsens årliga styrdokument. Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med controller Helena Linnell-Mjöberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också myndighetsstrateg Sara Jendi Linder och länsöverdirektör Åsa Ryding deltagit.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=283&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss