Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, sep 2023

I EU förväntas ekonomin fortsätta att växa under 2023, om än blygsamt. I Sverige är aktiviteten i ekonomin lägre. Bruttonationalprodukten minskade med 0,8 procent under det andra kvartalet och prognoserna pekar på negativa tillväxttal för helåret 2023, följt av en svag tillväxt under 2024. Stämningsläget i näringslivet är fortsatt dämpat. Samtliga sektorer vid sidan av tillverkningsindustrin ligger klart under det historiska genomsnittet. Exportchefsindex föll återigen ner under 50-strecket, vilket utgör gränsen mellan uppgång och nedgång. Arbetsmarknaden har länge varit stark, men statistiken för augusti visade vissa tecken på avmattning. I Stockholms län fortsätter hushållen att pressas av ökade kostnader, inte minst kopplat till boendet.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ämnen:

  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=382&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss