Kiselalger i Stockholms län 2022 - En undersökning av 17 vattendrag och två sjöar

Kiselalger är en artrik och betydelsefull organismgrupp i nästan alla typer av vatten. Sammansättningen av kiselalger på stenar och växter används som en indikator över miljöförhållandena i vattendrag. På uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm har Medins Havs- och Vattenkonsulter utfört provtagning, analys och utvärdering av kiselalger i 17 vattendrag och två sjöar i länet. I detta faktablad redovisas resultatet från 2022 års inventering.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=281&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss