Trekantig brackvattensmussla - Inventering i Stockholms län 2022

Den trekantiga brackvattensmusslan (Mytilopsis leucophaeata) upptäcktes första gången i svenska vatten år 2011 och rapporterades första gången i Stockholms län 2021. För att följa upp artens vidare spridning och förekomst i länet, har 10 lokaler kring Ingarö inventerats under hösten 2022.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Invasiva arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=206&context=39