Regional oljeskyddsplan för Stockholms län

Den regionala oljeskyddsplanen syftar till att stärka länets krisberedskap för utsläpp av olja. Ett oljeutsläpp kan involvera aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. I den regionala oljeskyddsplanen beskriver Länsstyrelsen vad olika aktörer behöver tänka på när det gäller skyddsåtgärder, resurser, ansvar och uppgifter. Planen är ett stöd för Länsstyrelsen, kommuner och andra offentliga, privata och frivilliga aktörer som kan bli berörda i arbetet med att hantera ett oljeutsläpp till sjöss. Målet är att aktörerna i länet ska samverka på ett effektivt sätt vid ett oljeutsläpp och att hanteringen därmed ska bidra till att minimera skador på miljön. Planen är också avsedd som ett stöd i de berörda aktörernas förberedande arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=105&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss