Regional lägesbild - Om livsvillkor, brott, narkotika samt otrygghet i Stockholms län 2022

I denna rapport kartläggs livsvillkor, brottslighet, narkotikaanvändning och otrygghet i Stockholms län. Med kartor visualiseras situationen i olika delar av länet. Syftet med denna sammanställning är att genom analys och visualisering av data gemensamt identifiera brottsområden och platser som vinner på utvecklad samverkan mellan lokala och regionala aktörer. Denna rapport är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Polismyndigheten Region Stockholm, Tullverket, Kriminalvården, kommunerna i Stockholms län företrädda av Stockholms stad, Botkyrka, Sollentuna och Upplands Väsby samt organisationen Samverkan Stockholmregionen (SSR). Per-Olof Hallin, seniorprofessor, Urbana studier, Malmö universitet, har deltagit med expertkunskaper.

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Inget värde angivet

Nyckelord:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=241&context=39