Miljöövervakning av asknätfjäril 2021

Asknätfjäril (Euphydryas maturna) förekommer endast på ett fåtal platser i Sverige och en av dessa platser finns i Norrtälje kommun. Totalt under inventeringen hittades 3 146 larvkolonier vilket är högsta noteringen hittills och en rejäl ökning från fjolårets resultat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Hotade arter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=122&context=39