Med skogen som mötesplats - Dialog och utveckling i Stockholms län

Stockholms läns skogsstrategi är framtagen för att gemensamt underlätta för samverkan och ökad kunskap i länets skogliga frågor. Det är en strategi anpassad efter Stockholmsregionens förutsättningar. Det övergripande målet är att Stockholms län ska ha en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=156&context=39