Livsmedelsförädlingen i Stockholms län - Socioekonomisk analys

Denna delrapport är bilaga 2 till Länsstyrelsens rapport 2022:7 "Livs-viktig kompetens" . Syftet med denna rapport är att ge en beskrivning av nuläget inom länets livsmedelsförädling samt ge en fördjupad kunskap om förädlingsföretagens möjligheter att erbjuda arbete och försörjning åt individer med olika bakgrund och förutsättningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Primärproduktion livsmedel

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=97&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss