Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, sep 2022

 Konjunkturen i länets näringsliv försvagades under det andra kvartalet och hushållen pressas av hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser.  Efterfrågan på arbetskraft är alltjämt god i Stockholms län.  Antalet sysselsatta ökar med 53 700 personer på ett års sikt och sysselsättningen ökar till 74,4 procent.  På ett års sikt har antalet arbetslösa minskat med 23 300 personer och arbetslösheten minskar till 7,6 procent.  För inrikes och utrikes födda beräknas arbetslösheten till 5,4 respektive 12,5 procent. Det är en signifikant minskning för båda grupperna jämfört med 2021.  Antalet personer som varslats om uppsägning under 2022 uppgår till 5 700 personer. Det är färre än under föregående år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=186&context=39