Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, sep 2022

Konjunkturen i länets näringsliv försvagades under det andra kvartalet och hushållen pressas av hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser. Efterfrågan på arbetskraft är alltjämt god i Stockholms län. Antalet sysselsatta ökar med 53 700 personer på ett års sikt och sysselsättningen ökar till 74,4 procent. På ett års sikt har antalet arbetslösa minskat med 23 300 personer och arbetslösheten minskar till 7,6 procent. För inrikes och utrikes födda beräknas arbetslösheten till 5,4 respektive 12,5 procent. Det är en signifikant minskning för båda grupperna jämfört med 2021. Antalet personer som varslats om uppsägning under 2022 uppgår till 5 700 personer. Det är färre än under föregående år. I antal utgörs det totala outnyttjade utbudet av 225 000 personer i Stockholms län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ämnen:

  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=186&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss