Kustfågelinventering i Nämdöskärgården 2021

Ekologigruppen har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm genomfört en kustfågelinventering inom utredningsområdet för en blivande nationalpark i Nämdöskärgården i Värmdö kommun. De 23 ögrupper och fågelskär som ingår i inventeringen är till största delen belägna inom naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö. Inventeringen utgör ett delunderlag i arbetet med att utvärdera behovet av tillträdesförbud (fågelskyddsområden) i området, och ger underlag för framtagande av riktade skötselåtgärder för inventerade lokaler. I samband med kustfågelinventeringen observerades totalt 2 768 individer av 46 arter som förekommer som häckfåglar i Stockholms skärgård och som bedömdes häcka.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=89&context=39