Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kustfågelinventering i Nämdöskärgården 2021

Ekologigruppen har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm genomfört en kustfågelinventering inom utredningsområdet för en blivande nationalpark i Nämdöskärgården i Värmdö kommun. De 23 ögrupper och fågelskär som ingår i inventeringen är till största delen belägna inom naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö. Inventeringen utgör ett delunderlag i arbetet med att utvärdera behovet av tillträdesförbud (fågelskyddsområden) i området, och ger underlag för framtagande av riktade skötselåtgärder för inventerade lokaler. I samband med kustfågelinventeringen observerades totalt 2 768 individer av 46 arter som förekommer som häckfåglar i Stockholms skärgård och som bedömdes häcka.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=89&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss