Inventering av stora rovdjur - Inventeringssäsongen 2021-2022

Länsstyrelsen inventerar varje år förekomsten av stora rovdjur i länet. Syfte är att fastställa det totala antalet årliga föryngringar av björn, järv, kungsörn, lo och varg. Inventeringen ger kunskap om stammarnas storlek, var de lever och hur de utvecklas över tid – vilket i sin tur är av betydelse för att det ska kunna bedrivas en ansvarsfull och hållbar förvaltning av arterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=166&context=39