Inventering av pollinatörer och blomresurser på Häverö prästäng år 2022

Förändrade förutsättningar i jordbruket gör att det i dag finns stora arealer av ängs- och betesmarker som inte brukas. Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla, men kräver extra arbete för att åter kunna brukas. Häverö Prästäng, ett Natura 2000-område beläget i Norrtälje kommun, har inventerats med avseende på fjärilar, humlor samt insekter. Även en blombesöksräkning genomfördes. Syftet med inventeringen är att få en bild av hur artsammansättningen ser ut före planerade åtgärder genomförs, så att dessa kan följas upp kommande år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Hotade arter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=210&context=39