Insatser riktade till utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier i Stockholms län

Denna projektkatalog är en regional upplaga över exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och utbildning. Insatserna i katalogen har olika inriktningar men de har alla gemensamt att de syftar till att utrikes födda kvinnor etablerar sig i samhällslivet i Sverige och närmar sig egen försörjning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Integration
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=152&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss