Bostadsmarknadsenkäten 2022

Varje år besvarar länets kommuner ”Bostadsmarknadsenkäten”. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling. Länsstyrelsen ansvarar för att kvalitetssäkra enkäten genom intervjuer med länets samtliga kommuner.

Bilaga till Bostadsmarknadsenkäten 2022 Excel, 177.7 kB.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=113&context=39