Bostadsmarknadsenkäten 2022

Varje år besvarar länets kommuner ”Bostadsmarknadsenkäten”. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling. Länsstyrelsen ansvarar för att kvalitetssäkra enkäten genom intervjuer med länets samtliga kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=113&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss