Bostad eller arbete - Om bosättningslagen och flyttmönster ur ett socioekonomiskt perspektiv

Rapporten undersöker hur länets mottagande av nyanlända fördelar sig mellan kommuner med skilda socioekonomiska förutsättningar och omfattningen av flyttar från olika kommuntyper. Vi undersöker också omfattningen av flyttar till olika socioekonomiska kommuntyper. Även relationen mellan flyttar, bosättningskommunens socioekonomiska förutsättningar och anvisade nyanländas anknytning till arbetsmarknaden belyses.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Integration
  • Människa
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=178&context=39