Arholma-Idö - Dispens och tillstånd inom naturreservatet

Inom områden som är skyddade som naturreservat och områden som omfattas av landskapsbildsskydd och strandskydd krävs dispens och tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra vissa åtgärder. I detta faktablad redovisas vad som gäller inom Arholma-Idö naturreservat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=168&context=39