Arbetet med granbarkborre i skyddad natur 2022 - Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för länsstyrelserna 2022

Granbarkborren gör stor skada på granskog och under senare år har angreppen varit mycket omfattande. Det innebär att naturvärden påverkas och stora ekonomiska värden går förlorade. Berörda länsstyrelser har i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att bekämpa granbarkborrar i naturreservat och andra skyddade områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=42&context=54