Trumgräshoppa i Stockholms län 2020

Trumgräshoppan är klassad som starkt hotad enligt Artdatabankens nationella rödlista och i länet finns arten endast på tre olika lokaler. I detta faktablad redovisas resultatet från inventeringarna 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__26&context=39