Trumgräshoppa i Stockholms län 2020

Trumgräshoppan är klassad som starkt hotad enligt Artdatabankens nationella rödlista och i länet finns arten endast på tre olika lokaler. I detta faktablad redovisas resultatet från inventeringarna 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__26&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss