Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning

Den global havsnivåhöjningen kommer att medföra en höjning av havsnivån längs Östersjökusten. Det är en viktig faktor att beakta i den fysiska planeringen för att skapa ett långsiktigt robust samhälle. I detta faktablad (uppdaterat 2021) kan du läsa Länsstyrelsens rekommendationer om hur ny bebyggelse kan placeras längs länets kust med hänsyn till risken för översvämning. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten antogs år 2015 men sedan dess har ny forskning publicerats från IPCC om framtida havsnivåer. Mot bakgrund av nya underlag från IPCC och SMHI har Länsstyrelsen uppdaterat bakgrundsfakta i rekommendationerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Klimat
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=36&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss