Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Organiska miljögifter och kvicksilver i fisk från Stockholms län 2019

I rapporten har föroreningshalter i fisk från Stockholms län sammanställts. Underlagsmaterialet kommer olika källor; från IVL Svenska Miljöinstitutets undersökningar i olika forskningsprojekt och konsultuppdrag, från av Länsstyrelsen Stockholm finansierade analyser samt från Stockholms stads och Tyresåns vattenvårdsförbund löpande miljöövervakning. Materialet är insamlat 2019. De arter som undersökts är strömming, abborre och braxen och de ämnen som här redovisas är kvicksilver, PFAS, PCB samt klorerade dioxiner och furaner (PCDD/F).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__1&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss