Minoritetsstress i praktiken

Minoritetsstress kopplat till hudfärg är ett område som är ganska outforskat i en svensk kontext, trots att minoritetsstress kan orsaka psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Med den här skriften vill vi öka kunskapen för anställda inom HR, chefer och företagshälsovård om minoritetsstress och hur de praktiskt kan förebygga, stödja och avhjälpa anställda som upplever detta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Mänskliga rättigheter
  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=34&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss