Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Medborgarundersökningen 2021 – Länsinvånarnas om sin ekonomi och livskvalitet under covid-19

Sveriges ekonomiska aktivitet är koncentrerad till huvudstadsregionen. Den regionala ekonomin har haft en stark utveckling under hela 2000-talet. Länet har en hög bruttoregionprodukt per capita och en sysselsättningsnivå som få andra EU-regioner når upp till. Jämfört med övriga riket är inkomsterna högre, men spridningen större. Under perioden har regionen upplevt tre konjunkturnedgångar. Den första skedde under tidigt 2000-tal och kopplas ihop med den så kallade it-krisen. Den andra konjunkturnedgången följde av finanskrisen 2008. 2020 drabbades regionen – precis som övriga Sverige och världen – av covid-19 med en konjunkturell tvärnit som följd.

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss