Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Medborgarundersökningen 2021 – Länsinvånarna om trygghet och otrygghet

Trygghet är en viktig fråga för länsborna och nästan alla, 95 procent, tycker att det är en viktig fråga för politikerna att arbeta med. Samtidigt har länsbornas uppskattning av hur tryggheten kommer att utvecklas de närmaste 10–15 åren blivit mörkare jämfört med tidigare. Trots att unga och personer med utländsk bakgrund upplever mer oro och otrygghet och känner en lägre tillit till andra människor i allmänhet, ger de uttryck för en ljusare framtidstro samt har en större tilltro till politikens möjligheter, jämfört med övriga grupper. Vid den förra medborgarundersökningen 2019 konstaterades att otryggheten i länet ökat kontinuerligt sedan 2011 avseende bland annat upplevd otrygghet i sitt närområde, vid gator och torg, på promenader i skogen och i kollektivtrafiken.

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss