Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Medborgarundersökningen 2021 – Länsinvånarna om befolkningsökning och bostadsbyggande

Befolkningsutvecklingen är en utgångspunkt för nästan alla andra politikområden. Stockholms län har vuxit med en halv miljon invånare sedan 2005 och uppgår nu till 2,4 miljoner. På ett övergripande plan är länsborna kluvna till att befolkningen ökar, fyra av tio ser gärna att länet får fler invånare medan nästan hälften är emot det. Däremot är det en tydlig majoritet som är positiva till att det byggs fler bostäder, se figur 1. De unga, som ofta står inför att etablera sig på bostadsmarknaden, är genomgående mer positiva till bostadsbyggande. För samtliga åldrar, kön och bakgrunder gäller dock att andelen positiva till såväl befolkningsökning som bostadsbyggande har minskat under de senaste två åren.

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss