Med skogen som mötesplats - Dialog och utveckling i Stockholms län. Remiss.

Remissversion juni 2021. Skogsstrategin för Stockholms län tar avstamp i det nationella skogsprogrammet och bygger på regionala förutsättningar, intressen och behov. Skogsstrategin är ett stödjande dokument för de aktörer som vill verka för det övergripande målet om en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö
  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__7&context=39