Kiselalger i Stockholms län 2020

Kiselalger är en artrik och betydelsefull organismgrupp i nästan alla typer av vatten. I stora delar av Europa finns en lång tradition av att använda sammansättningen av kiselalger på stenar och växter som en indikator över miljöförhållandena i vattendrag. Det är framförallt miljötillståndet med avseende på näringsämnen och surhet som beskrivs men resultaten kan även ge indikationer på annan påverkan som till exempel metaller och organiska miljögifter. På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län undersökte Medins Havs- och Vattenkonsulter AB år 2020 kiselalger från 15 vattendrag och två sjöar i länet. Undersökningen har finansierats av Länsstyrelsen i Stockholms län med statliga medel för miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=22&context=39