Inventering av fetörtsblåvinge på Mörtö 2020

Fetörtsblåvinge är en mycket ovanlig dagfjäril med speciella krav på livsmiljöer. Arten har minskat över tid och är klassad som starkt hotad (EN) enligt 2020 års rödlista och det finns ett nationellt åtgärdsprogram den. I detta faktalad redovisas resultatet från inventeringen på Mörtö 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__27&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss