Hudfärgens betydelse – på din arbetsplats

Skriften ger arbetsgivare, facklig representant eller arbetstagare vägledning i arbetet mot hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen. Den berättar om problemets natur och omfattning på arbetsmarknaden. Du får stöd i hur du tar samtalet om hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen och kan läsa om vad vi alla har att vinna på ökad jämlikhet kopplat till hudfärg. Skriften är framtagen av Länsstyrelsen Stockholm och projektet Vidga Normen i praktiken i samarbete med det socialfondsfinansierade projektet Universell utformning av arbetsplatser och projektägaren Akademikerförbundet SSR.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Kunskap
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__23&context=39