Folkhälsa börjar med goda och jämlika uppväxtvillkor

Goda och jämlika uppväxtvillkor lägger grunden för ett fortsatt gott liv – och detta är ett av välfärdssamhällets viktigaste uppdrag. Länsstyrelsen Stockholm har på regeringens uppdrag genomfört pilotprojektet Folkhälsopilot Stockholm under åren 2019–2021. Syftet var att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för god och jämlik folkhälsa. Uppdraget genomfördes tillsammans med forskare från Karolinska Institutet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=40&context=39