Fågelskär i Mälaren 2020

Heltäckande inventering av kolonihäckande sjöfågel I detta faktablad kan du läsa om resultatet av 2020 års inventering av fågelskär i Mälaren. Under inventeringen har 392 holmar och skär tillhörande 263 lokaler inventerats. Sammanlagt inräknades 6 915 fåglar av 30 arter (exklusive storskarv) som bedömdes häcka på fågelskären.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__24&context=39