Ålgräs i Stockholms län 2020 - karteringar och kunskapssammanställning

Ålgräs har minskat dramatiskt de senaste 100 åren. Arten är klassad som sårbar (VU) på rödlistan med ett eget åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten. I rapporten redovisas de grundläggande karteringar som utfördes under 2020 i syfte att öka kunskapen om ålgräs i Stockholms län. Karteringarna kommer att utgöra en grund för det fortsatta arbetet inom åtgärdsprogrammet för hotade arter i Stockholms län, och även bidra till att peka ut möjliga lokaler för framtida miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021_4&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss