Nulägesbeskrivning inför Stockholms läns regionala skogsstrategi

Länsstyrelsen har under 2019 börjat arbeta med en regional skogsstrategi tillsammans med Skogsstyrelsen, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Mellanskog, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Holmen skog och Friluftsfrämjandet. Som en del i detta arbete har vi under året tagit fram en gemensam nulägesbild av skogen och skogsnäringen i Stockholms län och resultatet av det arbetet ser du i den här rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Natur
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020__28&context=39