Nationellt nyhetsbrev till överförmyndare 2020:1

Justitiedepartementet har gett länsstyrelserna i uppdrag att förbättra tillsynen av och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder. Länsstyrelserna ska se till att det finns en kvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn över överförmyndarna. Detta informationsblad är en del av länsstyrelsernas genomförande av uppdraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Överförmyndare

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020_1_2&context=39