Nationella minoriteter och minoritetsspråk – minoritetspolitikens utveckling 2019

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan 2010 ansvariga uppföljningsmyndigheter för minoritetspolitiken i Sverige. Myndigheterna samordnar, informerar, utbildar och ger stöd till kommuner, regioner och andra förvaltningsmyndigheter i deras arbete samt följer upp hur minoritetslagen tillämpas. Resultaten av uppföljningen redovisas årligen i en samlad rapport till regeringen. Den 1 januari 2019 infördes en skyldighet för kommuner och regioner att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. I årets uppföljningsrapport uppmärksammas därför särskilt arbetet med mål och riktlinjer på lokal och regional nivå. Representanter för de nationella minoriteterna och urfolket samerna har bidragit med värdefulla synpunkter och inspel under rapportskrivandet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020__24&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss