Åtgärdsprogram för kolmonoxid i Stockholms stad

Länsstyrelsen har i nära samarbete med Stockholm stad tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram för kolmonoxid i Stockholm. I denna remissversion beskrivs några åtgärder som kan implementeras för att följa miljökvalitetsnormen för kolmonoxid . Sista datum att lämna synpunkter på remissversionen är 31 oktober 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Hälsoskydd
  • Infrastruktur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020__15&context=39