Är samverkan för bättre folkhälsa lönsamt? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Norrtälje kommun

Det lokala folkhälsoarbetet är ofta komplext och involverar många olika aspekter, förhållanden och aktörer. För att stärka de lokala förutsättningarna för detta arbete har Länsstyrelsen Stockholm under åren 2019–2020 inlett ett fördjupat samarbete med fyra kommuner i länet, Botkyrka, Lidingö, Norrtälje och Sigtuna. Respektive kommun har i dialog med Länsstyrelsen identifierat och formulerat ett antal punkter för fördjupad samverkan. För Norrtälje kommun gällde prioriteringarna bland annat att ta fram kunskap om huruvida det förebyggande arbete som bedrivs i kommunen kan leda till framtida ekonomiska besparingar. Denna sammanfattande rapport syftar till att besvara den frågan med fokus på det förebyggande arbete som bedrivs i kommunen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020_23&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss