Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenväxter i Sillen - vegetationsinventering 2019

Denna rapport presenterar resultat från inventering av vatten­vegetation i sjön Sillen i Stockholms län 2019. Inventeringen syftade till uppföljande övervakning av sjöns växtsamhälle samt till uppdaterad statusklassificering av ekologisk status avseende makrofyter och utfördes av Naturvatten AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Vid inventeringen noterades 33 arter av vattenvegetation, övervattensväxter undantaget. Smal vattenpest var vanligast förekommande i Sillen. Arten som inte noterades i sjön överhuvudtaget vid föregående inventering, år 2010, är invasiv och främmande för den svenska floran och har numera stor spridning i regionen. Släktingen vattenpest noterades båda åren sparsamt i Sillen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__11&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss