Värmekartläggning av Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en värmekartläggning över länet baserad på satellitdata. I detta faktablad beskrivs hur värmekartläggningen har tagits fram och hur den kan användas. Underlaget ingår i Länsstyrelsens uppdrag att stödja kommunernas klimatanpassningsarbete och analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__14&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss