Stockholm 2019 - Full fart framåt

Stockholm – Full fart framåt! är en årlig rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län om tillståndet i huvudstadsregionen. Länsstyrelsen verkar inom så gott som alla politikområden. Myndigheten ska arbeta för att de nationella målen får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen gör avvägningar mellan olika statliga intressen och är den enda myndigheten som har ett helhetsperspektiv på statens regionala intressen. 2019 års rapport med tema Stockholm på liv och död erbjuder en bred överblick av läget i länet avseende ett antal centrala områden, ofta med en vinkel om liv och död. För Stockholms län är allt annat än genomsnittligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Kunskap
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019_11&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss